Home Zorgverlening Vacatures Opleidingen Vestigingen E-mail
   
  Organisatie
Mensen die ziek worden hebben vaak de behoefte om thuis, in de vertrouwde eigen omgeving, verzorgd te worden. In een aantal families zal dit weinig of geen onoverkomelijke problemen opleveren. Maar er zijn diverse situaties denkbaar waarin deze “thuiszorg”, behalve voor de cliënt zelf, ook voor de omgeving te belastend is.

De aanwezige hulp thuis is niet (meer) toereikend of de zorg wordt op de langere duur voor familie, vrienden en kennissen toch te zwaar. Dan is een min of meer regelmatige inzet van professionele thuiszorg de oplossing. In alle thuissituaties waarin een aanvullende of geheel vervangende inzet nodig is van professionele verplegenden en verzorgenden biedt de Stichting ALLcare uitkomst. Bij deze particuliere stichting die nauw samenwerkt met andere thuiszorg instellingen, werken gekwalificeerde medewerkers die in de zorg een dankbaar beroep hebben gevonden.

Met inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid brengen zij de heldere visie in praktijk, die de grondslag vormt voor de kwaliteit van ALLcare’s zorgverleningspakket. Samen met u stellen we een zorgplan op. U begrijpt dat voor de particuliere organisatie ALLcare ook snelheid in de opvolging van de hulpvraag een speerpunt is.
extra thuishulprevalidatieseniorenhulpterminale zorgzorg vervangingondersteuning